UVGI Air Purifier

Green Dynamic

New

Model no. PD20SAE (20L)

Gennie 2 : UVGI Air Purifier

More details

Ks 270,000

tax incl.

သင့္အိမ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းအတြင္း ေလေကာင္းေလသန္႔အတြက္ အေဖၚမြန္
YOUR INDOOR AIR QUALITY SOLUTIONS PARTNER
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး ေအဂ်င္စီမွ ေဖာ္ျပခ်က္

မိတ္ေဆြသင္ေန႔စဥ္ ႐ႈ႐ႈိက္ေနရေသာ Indoor Air (အခန္းတြင္းေလ) Outdoor Air (ျပင္ပေလ) ထက္ အဆမ်ားစြာပို၍ ညစ္ညမ္းေစႏိုင္သည္ကို သင္သိပါသလား?
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဖ်ားနာမႈ၊ အေအးမိျခင္းသည္ Indoor Air (အခန္းတြင္းေလ) ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိပါသလား?

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ရန္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္

အစာ 1 kg တစ္ေန႔တာ စားသံုးျခင္း

ေရ 2 kg တစ္ေန႔တာ ေသာက္သံုးျခင္း

ေလ 15 kg တစ္ေန႔တာ ႐ႈ႐ႈိက္ျခင္း

ေလေကာင္းေလသန႔္ရေအာင္ သင္ဘယ္ကိုသြားသလဲ?
(ဥပမာ း ပန္းၿခံ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ၊ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားေသာ ေနရာစသည္ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကသည္။)
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Mother Nature ဟုေခၚေသာ သဘာဝတရားမွေပးသည့္ လက္ေဆာင္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
* ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ေလထဲ႐ွိ ပိုမႊားမ်ားကို ေသေစႏိုင္ျခင္း။
* မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေလထဲ႐ွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ၊ အညစ္ေၾကးမ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္လိုက္သကဲ့သို႔ ေျပာင္းစင္ေစျခင္း။
* ေလတိုက္မႈေၾကာင့္ မေကာင္ေသာအန႔ံအသက္မ်ားကို ပယ္ေပ်ာက္ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ိွႏိုင္ေပသည္။
ဤ Mother Nature က ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ သန္႔႐ွင္းလတ္ဆတ္သည့္ ေလရ႐ွိရန္ ေန၊ ေရ၊ ေလတို႔ကို သင့္အိမ္ခန္းႏွင့္ အလုပ္႐ံုအတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္၍ ရႏိုင္ပါသလား?
မရႏိုင္ပါ
သို႔ေသာ္ Mother Nature ႏွင့္ အလားတူေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာျဇင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေလသန္႔စင္ (Air Purifier) ကို သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ Indoor Air (အခန္းတြင္းေလ) သည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ ပန္းၿခံအတြင္းမွ ေလအလား သန္႔႐ွင္းလန္းဆန္းေသာ ေလကိုသင္ ႐ႈ႐ႈိက္ႏိုင္ေပသည္။

Green Dynamics Co., Ltd မွ မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ေလသန္႔စက္ (Air Purifier) မ်ား၏ ပါဝင္ေသာ Function မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

Negative Ion
* လူ၏ခႏၶာကိုယ္ ႂကြက္သားမ်ားအား သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိေအာင္ ကူညီေပးျခင္းေၾကာင့္ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမွ သက္သာကင္းေဝး ေစႏိုင္သည္။
* စိတ္တည္ၿငိမ္မႈေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးသည္။
* ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေျခလက္ေအးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
* ကိုယ္ခံအား (Immue System) ေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးသည္။
* ေခါင္းကိုက္ျခင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႔မွ အျမန္ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။
* ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းေၾကာင့္ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳး လန္းဆန္းတက္ႂကြေသာ တစ္ေန႔တာကို ပိုင္ဆိုင္ေစပါသည္။
* အဆုတ္ ႏွင့္ ႏွလံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။

Pre Filter
* မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္ေသာ ဆံပင္႐ွည္မ်ား တိရိစာၦန္မ်ား၏အမြးအမ်င္မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဝတ္မႈန္ (Poilen) မ်ားကို Trap လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
* အိမ္သန္႔႐ွင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္တိုသက္သာေအာင္ အေထာက္အကူေပးျခင္း။

HEPA Fiter
* Pre Filter မွ ကၽြံထြက္လာေသာ မ်က္လံုးႏွင့္ၾကည့္၍ပင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ 0.3 Micron အ႐ြယ္အစားအထိ ေသးငယ္ၿပီး ေလထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနႏိုင္ေသာ မႈိ (Mold), ဝတ္မႈံ (Pollen), ဗိုင္းရပ္စ္ (Virus), ဘက္တီးရီးယား (Bacteria), Dustmites မ်ားကို 99.97% အထိ ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္သည္။
* ၎ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈ (Allergies) ႏွင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ (Asthma) ေရာဂါမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာ ေစပါသည္။

Activated Carbon Filter
* မီးေသြးမွ အေျခခံထုတ္လုပ္ထားေသာ Filter ျဖစ္သည္။
* ေလထံ၌ ပ်႕ံႏွ႔ံေသာ မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးလိပ္ေငြ႔အန႔ံ (Smoke), မႈိ (Mold), ဗိုင္းရပ္စ္ (Virus), ဘက္တီးရီးယား (Bacteria) တို႔မွ အညစ္ေၾကးမ်ားစြန္႔၍ ထြက္လာေသာ အန႔ံ၊ ကားမ်ားမွထြက္လာေသာ ဓာတ္ေငြ႔အန႔ံ၊ အစားအေသာက္ အေၾကာ္အေလွာ္အန႔ံ၊ တိရိစာၦန္မ်ားမွ ထြက္ေသာ မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားကို ဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ ပါသည္။

PCO (Photocatalyst Oxide)
* ကမၻာေနာက္ဆံုးေပၚ Green Technology ျဖစ္ၿပီး လူကိုအႏၲရယ္မေပးေသာ ပိုးသတ္ေသာနည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။
* UV Light အလင္းအားျဖင့္ဓာတ္ျပဳၿပီး ဗိုင္းရပ္(စ္)၊ ဘက္တီးရီးယား ႏွင့္ အျခားေလကို ညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ားကို ဖ်က္စီးၿဖိဳခြဲေပးသည္။

UVC (Ultraviolet C-Band)
* ေလထံ၌ ပ်႕ံႏွ႔ံကာ လူကိုအႏၲရယ္ေပးႏိုင္သည့္ Virus & Bacteria မ်ားသည္ HEPA Fiter မွ ကၽြံထြက္လာပါက UVC မွ DNA ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေခ်မႈန္းေပးသည္။
* တုပ္ေကြး၊ ဖ်ားနာ၊ ဝက္သက္၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ျခင္း။
* က်န္းမာေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသစရိတ္ သက္သာေစႏိုင္ ပါသည္။
*Company မ်ားလည္း ဝန္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။
* သန္႔႐ွင္း၍ ပိုးမႊားကင္းစင္ေသာ ေလေၾကာင့္ စိတ္ၾကည္လင္ လန္းဆန္းေစႏိုင္ ပါသည္။

Ozone
* စိမ္း႐ႊင္႐ႊင္အန႔ံ႐ွိၿပီး ဓါတ္ျပဳစြမ္းအား ႀကီးမားသည္။
* စီးကရက္မီးခိုးႏွံ႔၊ အစားအေသာက္အန႔ံ၊ ပရိေဘာဂအန႔ံ၊ မႈိ ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အန႔ံဆိုးမ်ားကို အျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္စြမ္း ႐ိွသည္။
* အသည္းေရာင္ေရာဂါ၊ တုပ္ေကြး၊ ဆာရ္ အစ႐ွိေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို သုတ္သင္ေပးၿပီး အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းမွ ကူးစက္တက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။
* အိုဇုန္းဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ လူမ်ားအခန္းတြင္းမွ ထြက္ၿပီး အိုဇုန္းပိတ္ၿပီး နာရီဝက္အၾကာမွ အခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္သင့္ပါသည္။

မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies