Gelair Fogging Solutions

Green Dynamic

New

- အခန္းတစ္ခုလံုး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေနရာမလပ္ မက်န္ရွိေစဘဲ မိႈ၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘတ္တီးရီးယား မ်ားကိုသတ္ႏိုင္သည္။
- အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေနရာမ်ားမွာ ဟိုတယ္ခန္း၊ စက္ရံု၊ AHU ထဲရွိ Duct line ၊ သန္႔ရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ Ceiling အျမင့္
အခန္းမ်ား၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မ်က္ႏွာက်က္အေပၚမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

More details

Ks 200,000

tax incl.

- အခန္းတစ္ခုလံုး အခ်ိန္တိုအတြင္း ေနရာမလပ္ မက်န္ရွိေစဘဲ မိႈ၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘတ္တီးရီးယား မ်ားကိုသတ္ႏိုင္သည္။
- အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေနရာမ်ားမွာ ဟိုတယ္ခန္း၊ စက္ရံု၊ AHU ထဲရွိ Duct line ၊ သန္႔ရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ Ceiling အျမင့္
အခန္းမ်ား၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မ်က္ႏွာက်က္အေပၚမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
- Fogging ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္လူမေနသင့္ပါ။
- Fogging လုပ္ၿပီးအခန္းအား ၂၄ နာရီပိတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
- အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းျခင္းမွ ကင္းေဝးရန္ Fogging Solutions ကိုအသံုးျပဳ၍ ေလႏွင့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ပိုးမႊားမ်ားကုိ
Up to 12 Weeks ထိ ၾကာရွည္ခံ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္သည္။

မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies