ေသြးခ်ိဳ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မွန္ကန္သည္. စားေသာက္နည္း

1,800Kyats

ေသြးခ်ိဳ ၊ ေသြးခ်ဳိ-ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူတုိ႔အတြက္ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းရန္ မႇန္ကန္သည့္ စားေသာက္နည္းမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား၊ ေရွာင္ရန္- ေဆာင္ရန္မ်ားတုိ႔ကုိ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္တင္ျပ ထားေသာ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ေသာအစာမ်ားကိုပင္ အာသာေျပ႐ံု မည္ေရြ႕မည္မွ်စား၍ရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားသျဖင့္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အစားဆင္းရဲျခင္းဒုကၡမွ ကင္းေ၀းေစမည္ ျဖစ္သည္။

Author:      ေဒါက္တာလွၾကည္
Pages:     118
Size:     5.00" x 8.00"

Go To Sotre