ကြန္ပ်ဴတာ ပန္းထိုး လံုခ်ည္ အကၤ်ီ ၀မ္းဆက္ (Red Poppy)

Red Poppy

R61

New

Ks20,500

s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg

အိမ္ေရာက္မွေငြရွင္းႏိုင္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္ ၇၂နာရီအတြင္း အေရာက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈ

သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္မ်ားအလိုက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အာမခံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးေသာ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာ

အလြန္လွပ လွသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပန္းထိုး လံုခ်ည္ အကၤ်ီ ၀မ္းဆက္ေလးပါ… ေစ်းႏႈန္းေလးေတြပါ တစ္ပါတည္းေဖာ္ျပထားလုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္မွာယူႏိုင္ၿပီေနာ္..

မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies