ကြန္ပ်ဴတာ ပန္းထိုး အခ်ိတ္လံုခ်ည္ (Red Poppy)

Red Poppy

R40

New

Ks77,500

s1.jpg
s2.jpg
s3.jpg

အိမ္ေရာက္မွေငြရွင္းႏိုင္သည္။

အလုပ္ခ်ိန္ ၇၂နာရီအတြင္း အေရာက္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈ

သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္မ်ားအလိုက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အာမခံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဦးဆံုးေသာ အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာ

အသစ္ေရာက္ထြက္ရိွလာတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာပန္းထိုး အခ်ိတ္ေလးေတြပါ။ ပိုးယုန္သားေပၚမွာ အႏုစိတ္လွပစြာျဖင့္ အလြန္လွပသည့္ ခ်ိတ္လိႈင္းေလးေတြကို ဖန္တီးယက္လုပ္ထားတာမုိ႔ ဆင္ျမန္းသူ႔အဖို႔ လွပတင့္တယ္ေနမွာပါ.. ခ်ိတ္အဆင္တုိင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းေလးေတြကို တစ္ပါထည္းေဖာ္ျပထားလုိ႔ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးယူကာ ခ်က္ခ်င္းမွာယူႏိုင္ပါၿပီ... .

မဂၤလာပါ အိုျမန္မာ ...

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္အဆင့္ျမင့္လိုက္သည့္ အိုျမန္မာအြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာ [www.omyanmar.com] ကို တဖန္ပို႔ေဆာင္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ပါသည္။

See more

Accept Site use cookies